Folkbildning

 

I år jobbar vi mycket på att sprida den kunskap vi har skaffat oss under de år vi vi har arrangerat Skogsfesten. Vi vill sprida den både inom, och utanför vår egen förening. Ett beprövat sätt är att göra detta i studiecirkelform, vilket vi nu gör i samarbete med Studiefrämjandet, och välkomnar alla som är intresserade! Hör gärna av er i förväg och berätta att ni kommer på folkbildning@skogsfesten.se, eller strunta i det och dyk bara upp! Inga krav på någon förkunskap, vi blir klokast tillsammans!

Aktiva Studiecirklar (se schema nedan):

  • Scenteknik: allt från att rulla kabel till ljusprogrammering.

  • Snickeri och konstruktion: allt från verktygshandhavande till hållfasthetslära.

  • Hållbar ekonomi: med inriktning på ideburna kulturproducenter.

  • Elektronikreperation: laga kasserad scenteknik eller din egen solcellsladdare.

  • El och batteri:  Hur kan vi fånga solens energi på ett resurssnållt sätt?

  • Arrangörsskap: hur producerar vi en jämställd, rättvis och ekologiskt hållbar kulturfestival?