Hugo Hamlet

Hugo Hamlet är en halvengelsk, halvaustraliensisk, halvsvensk multidisciplinär artist som är känd för sitt extraordinära utbud av talanger. Han är en begåvad musiker och clown och kan spela gitarr, piano och oboe. För närvarande baserad i London där han arbetar på sitt kommande album och turnerar hans senaste utgåvor "The Beauty of Life" och "Are You A Libra?" under hans nya soloprofil. Hugo Hamlet är också frontman av Voo Le Voo, ett disco-teater-konstprojekt baserat i Paris.

Hugo Hamlet.jpg
Skogsfesten