Läscentral

I mångt och mycket är Skogsfesten en plats för mötande, filosoferande och inspirerande oss djur emellan. I år kommer Lova Gadd farandes från konsthögskolan i Umeå, bärandes på texter och tankar till oss i skogen. Slå er ner och möts en stund i en av festivalens härligaste hängplatser:

LÄSCENTRALEN
"Never in history has there been such a glaring contrast between what could be and what actually exists.”
Ken Knabb, The Joy of Revolution

Jahaja, vad är det för jäkla värld vi lever i? Och vad kan man säga om detta samhälle?
Om samhället (eller mänskligheten, världen, hela planeten?) är en process, kan vi föreställa oss ett gött mål med denna process och hur skulle det kunna se ut? Hur kan vi uppmuntra deltagande och gemensamt förverkligande av dessa hypotetiska mål, i en kultur som serverar ett skimrande individfokus och självförverkligande över allt annat? Och kan vi ens komma fram till gemensamma mål på den här skalan?

På årets skogsfest kommer det att finnas en liten läscentral, med utvalda visionära och kritiska texter för chill egenläsning, öppen högläsning och som grund för goa samtal. Önskan är att situationen leder till diskussioner (perspektivutväxling snarare än sport) och gemensamma fantasier om världen!
Bland texternas författare kommer ni att finna RA Wilson, Buckminster Fuller, Karin Boye, Inger Christensen och varför inte lite Ayn Rand?
Har ni egna texter ni vill dela med er av? Medtag gärna!!

Lova Gadd

 

English:
"Never in history has there been such a glaring contrast between what could be and what actually exists.”
Ken Knabb, The Joy of Revolution

So, what the hell kind of a world are we living in? And what can be said about this society?
If society(or humanity, the world or the whole planet) is a process, can we imagine a common goal with this process and what, then, would that look like? How can we encourage participation and common realization of these hypothetical goals, in a culture that serves a shimmering focus on the individual and self-realisation over all? Can we even agree upon common goals on this scale?

At this years Skogsfesten there will be a sort of reading central, with selected visionary and critical texts for chill reading, open read-alouds and as basis for dialogue. I hope this situation will lead to discussions (as exchange of perspective rather than sport) and collective fantasies about this world.
Among the text authors you will find RA Wilson, Buckminster Fuller, Karin Boye, Inger Christensen and why not some Ayn Rand?
Do you have texts you would like to share? Please bring!!

Lova Gadd

konstSkogsfesten