Mål och visioner

 
IMG_2019.JPG

VISION

Vi ska lämna ett vackert avtryck.

Dela kunskap genom vårt arbete.

Sprida en kultur av respekt gentemot alla andra varelser och miljön.

Alla ska må bättre efter festivalen än innan.

Vara en plattform för både mindre etablerad musik/konst och mer välkända akter.

 


mål

Noll skräp efter festivalen.

Noll utsläpp, både lokalt och i produktionsänden.

Bedriva och inspirera till miljösnällt, jämställt och antikapitalistiskt skapande och arrangörskap till andra arrangörer och besökare av Skogsfesten.

Jämställt bland besökare, artister och inom organisationen.

Varje ansvarsområde skall bedrivas som en studiecirkel där alla är välkomna att delta och lära sig.

Tillgängliggöra vårt arbete för utomstående. Arbetsprocessen skall utvecklas, dokumenteras och kommuniceras löpande.

Alla festivalens besökare ska bli erbjudna att aktivt delta i produktionen.

Festivalen ska aldrig drivas av dess ekonomiska vinning.

Ha en organisationsstruktur som är: Självorganiserad, jämställd och antikapitalistiskt.

Vi skall dela hur vi mår och arbeta med medvetenhet och kunskap om mental hälsa.


Mål för i år

Servera mer mat och dryck utan förpackning och uppmana besökare att tänka på vad de tar med till platsen. 

Festivalen ska inte använda sig av fossila bränslen. 0%.

Premiera besökare som kommer i miljösnäll transport.

Etablera studiecirkel för varje ansvarsområde. Minst tre träffar. Folkbilda för i helvete!  

Kommunicera vårt produktionsarbete på hemsidan.

Översätta hemsida och marknadsföring till engelska.

Dokumentera vårt arbete mer.

Boka jämställt.

Öka jämställdheten på de områden där könsfördelningen är skev. Fler ickemän inom energi och ljus- och ljudteknik till exempel.

Renovera torpet. Torpet ska bli hemtrevligt. Mer trivsamt.

Dela på ansvar. Ingen ska stå ensam.

Besökare skall få en inblick och bjudas in att delta.

Byta till en bank som garanterat inte spekulerar med pengarna. Inte i fossilindustrin, inte i vapen, inte i nåt.


Saknar vi något viktigt så hör gärna av er! Vi vill blir bättre och bättre för varje år..

Skärmavbild 2015-12-17 kl. 21.19.47.png